Är e cigarett farligt och ska man undvika det?

Det har kommit en del nyheter om att elciggen skulle vara åtminstone lika farliga som vanliga cigaretter men faktum är att det här inte stämmer. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Men när man frågar sig frågan, är e cigg farligt? Hälsoriskerna med e-cigaretterna kan inte kopplas till innehållet som sådant. Att byta el-cigaretter mot vanliga cigaretter är dock en fara Det ska dock sägas att detta bara är en teori.

vape

Man säger att e cigg är farligt men kan man bli sjuk?

Man kan ställa sig frågan om det cancerframkallande ämnet formaldehyd kör cigaretterna farliga. Svaret är att det ännu inte finns tillräckligt med bevis för att så skulle vara fallet. Men intresseorganisationerna vill ändå få oss att tro att e-ciggarna är farliga.

Känner du dig osäker? Ta reda på mer information om el cigg innan du börjar använda dem. Läs gärna undersökningar om el-cigaretterna men ta reda på hur undersökningarna har gjorts. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Inget beroende finns om man inte använder nikotin.

Genom att ånga minskar bruket av tobaksprodukter bland unga i USA. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Det är ju bra för ingen e-cigg innehåller alla de skadliga ämnen som en vanlig cigg gör.

Röka el cigg eller röka helt vanliga tobakscigaretter

E-cigg kan rökas överallt då e cigg inte är farligt. Med e-cigg slipper du de tunga gifterna och du stör ingen annan med din rökning. Det är glasklart.

Ska man röka ska man röka e-cigg. En annan stor fördel är att el-cigaretten är billigare. Du spar klöver och mår bättre, kan det bli bättre.