e- cigarett skadligt eller något som kan förlänga livet för så många?

Man hör ibland att det är en myt att e-ciggen skulle vara så mycket bättre än de vanliga ciggen. Det är icke sant. En el-cigarett är inte överhuvudtaget så giftig som en cigg innehållandes tjära. Jämför man e-ciggen med standard cigaretter kan vi inte svara på om el cigg är farligt.

cigaretter

E–cigg som ej är godkända i Sverige kan förstås vara giftiga, det får man ej glömma. Köp alltid e cigarett som saknar nikotin, dom andra varianterna kan vara minst lika dåliga som standard cigg.

Skillnad på e- cigarett utan nikotin och eciggen som har nikotinet i ejuicen

Åtskillnaden är enorm på e cigaretter utan nikotin och dom med. I Sverige kan du enkom beställa de el-cigg som ej hava något nikotin. Man kommer att handskas med elektronik som ni håller nära ansiktet.

Vi kan inte någonsin bli för övertygad med att kolla upp sin e–cigg innan hantering. Slipp livsfara och handla svenskt. E–cigg som ej hava nikotin har ingen åldersgräns, men dom är detta till trots ej för kidsen. att sluta röka

När vi blossar e- cigaretter så kommer du inte att bli beroende om den är utan nikotin. Om man ej röker är detta ett enastående val. Nikotinet är jämt svårast för den som vill sluta röka. Det ska emellertid sägas att varianterna utan nikotin också kan användas på ett smart vis för avvänjningen, och i längden så är det bättre.

Då är e cigarett farligt att börja med

Om man aldrig rökt förut existerar ju risken att vi utvecklar ett beroende om elCigaretten hava nikotin. För den som inte någonsin kommit i kontakt med nikotin är det e- cigarett SOM ÄR farligt. Den som söker nikotinkickar kan se det här som en inkörsport till vanliga cigaretter oxå.

Faran med vanliga cigaretter

Du kan icke prata om att e cigg ÄR skadligt utan att även ta upp standard rökning. När man har gjort jämförelser visar det sig att det är otroligt stora olikheter. Om man ser det så är el–ciggen avsevärt lämpligare. Åtskilliga unga röker e- cigg som saknar nikotin det har ett flertal fördelar.